Kontakt

+48 785 354 743

Empla sp. z o.o.

Bydgoszcz, ul. Gdańska 123

biuro@empla.pl

KRS: 787509

NIP: 9671427552

REGON: 383420700