agencja rekrutacyjna

Nasza oferta

 • Rekrutujemy

 • Zatrudniamy

 • Udostępniamy pracownika

 • Rozliczamy z pracy

Leasing pracowniczy

Przedmiotem jest delegowanie przez agencję pracownika do wykonywania na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika określonych prac przez określony czas.

Outsourcing

Przedmiotem umowy nie jest Pracownik, lecz usługa – wykonywana przez tego Pracownika. Jej koszt można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności firmy.

Obsługa kadrowa

Realizujemy za Ciebie wszystkie kwestie administracyjno-płacowe związane z zatrudnieniem pracowników.
 • formalności

 • badania lekarskie

 • rozliczenie czasu pracy

 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń

 • dokumentacja pracownicza

 • zwolnienia lekarskie

 • PIT

 • dokumentacja do ZUS i US

Rekrutacja

Zarządzamy całym procesem pozyskiwania pracowników. Zapewniamy zakwaterowanie i transport z oraz do miejsca pracy.
 • Baza kandydatów

 • Wsparcie ekspertów branżowych

 • Punkty rekrutacyjne

 • Praktyczny test kompetencji zawodowych

 • Sprawdzony model rekrutacji

Twoje korzyści

 • Obniżenie stałych kosztów zatrudnienia

 • Dostęp do szerokiej bazy kandydatów

 • Oszczędność czasu

 • Minimum formalności

 • Dostosowanie formy rozliczeń do specyfiki podmiotu

 • Sprawna i szybka realizacja

Pracownicy

Współpracujemy jedynie z profesjonalnymi biurami z poniższych państw: Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Gruzja

 • Wszyscy pracownicy są ubezpieczeni, posiadają wizy i stosowną umowę dotyczącą zatrudnienia

 • Zapewniamy rosyjsko-języcznych koordynatorów dla pracowników oraz polsko-języcznych brygadzistów

 • Klient ma wpływ na pochodzenie pracowników

Kontrola on-line

Udostępniamy system informatyczny służący do

 • rozliczeń z pracownikami

 • kontroli pracy

 • zgłaszania uwag

Branże

Roboty budowlane

Utrzymanie czystości

Ochrona i dozór

Usługi kosmetyczne

Gastronomia i hotelarstwo

Pielęgniarki

Usługi szwalnicze